0
loading...
FELCZYŃSKI
Historia

1808 - 1939

Początki w Kałuszu

Powstanie dzwonu i początki sztuki ludwisarskiej to zamierzchłe dzieje ludzkości. Jednakże dopiero religia chrześcijańska, wprowadzająca dzwon jako przedmiot obrzędowy, spowodowała przyśpieszenie rozwoju tej gałęzi rzemiosła, a zarazem i sztuki mistrzowskiej. W krótkim czasie w całym ówczesnym świecie wyrosły smukłe dzwonnice kryjące w swoich wnętrzach coraz to doskonalsze i piękniejsze instrumenty głoszące chwałę Bożą. Saga rodu Felczyńskich, bo tak należałoby nazwać dzieje ośmiu pokoleń ludwisarzy przemyskich, rozpoczęła się w Kałuszu – dziś jest to miasto ukraińskie, leżące w obwodzie iwanofrankiwskim. Tam w 1808 roku Michał Felczyński założył pierwszą w tej części Europy odlewnię dzwonów. Sam nauki pobierał najprawdopodobniej u niemieckich lub włoskich odlewników, którzy w tym czasie przebywali na terenie byłej Galicji. Po śmierci Michała w 1866 roku pracę kontynuowało jego czterech synów z pierwszego i drugiego małżeństwa, a następnie wnukowie: Stefan, Jan i Józef (z linii pierwszego małżeństwa) oraz Kazimierz, Ludwik, Michał, Jan i Kajetan (z linii drugiego małżeństwa).

2010 - Obecnie

Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego

POdlewnia prowadzona przez prawnuka Jana Felczyńskiego oficjalnie przyjęła nazwę Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego. Ostatnie lata przyniosły firmie wiele ważnych i prestiżowych realizacji. Postawiliśmy na dynamiczny rozwój w zakresie badań nad dzwonami i pracy nad ich dźwiękiem. Dziś Piotr Olszewski - obecny właściciel, szkolący się pod okiem ojca Waldemara - mistrza sztuki ludwisarskiej, może pochwalić się takimi osiągnięciami, jak:

  • - Dzwony dla Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim (2012)
  • - Dzwony dla Bazyliki NMP w Piekarach Śląskich (2013)
  • - Dzwon św. Jan Paweł II dla Królewskiej Katedry na Wawelu (2014)

W ostatnich latach ogromny nacisk został położony na jakość dźwięku dzwonów, czego efektem jest stworzenie nowego szablonu (żebra) dzwonu znacznie przewyższającego jakością te poprzednio używane. Ze względu na fakt, iż najintensywniejsze prace odbywały się przy realizacji dzwonu św. Jan Paweł II dla Królewskiej Katedry na Wawelu, nowy szablon zyskał nazwę Królewskiego - serii Royal Bells.

Scroll
or hold