0
loading...
Tonacje:
Tonacje:
Tonacje:
FELCZYŃSKI
Konfigurator

dzwonów

c - es - średni mały

cis - e - średni mały

d - f - średni mały

dis - fis - średni mały

e - gduży średni mały

f - asduży średni mały

fis - aduży średni mały

g - bduży średni mały

gis - hduży średni mały

a - cduży średni -

b - desduży średni -

h - dduży średni -

c - e - średni mały

des - f - średni mały

d - fis - średni mały

es - g - średni mały

e - gisduży średni mały

f - aduży średni mały

ges - bduży średni mały

g - hduży średni mały

as - cduży średni -

a - cisduży średni -

b - dduży średni -

h - disduży średni -

c - es - g - średni mały

cis - e - gis - średni mały

d - f - a - średni mały

es - ges - b - średni mały

e - g - hduży średni mały

f - as - cduży średni -

fis - a - cisduży średni -

g - b - dduży średni -

gis - h - disduży średni -

a - c - eduży średni -

b - des - fduży średni -

h - d - fisduży średni -

c - e - g - średni mały

des - f - as - średni mały

d - fis - a - średni mały

es - g - b - średni mały

e - gis - hduży średni mały

f - a - cduży średni -

ges - b - desduży średni -

g - h - dduży średni -

as - c - esduży średni -

a - cis - eduży średni -

b - d - fduży średni -

h - dis - fisduży średni -

c - d - f - średni mały

des - es - ges - średni mały

d - e - g - średni mały

es - f - as - średni mały

e - fis - aduży średni mały

f - g - bduży średni mały

fis - gis - hduży średni mały

g - a - cduży średni -

as - b - desduży średni -

a - h - dduży średni -

b - c - esduży średni -

h - cis - eduży średni -

c - es - f - średni mały

cis - e - fis - średni mały

d - f - g - średni mały

dis - fis - gis - średni mały

e - g - aduży średni mały

f - as - bduży średni mały

fis - a - hduży średni mały

g - b - cduży średni -

gis - h - cisduży średni -

a - c - dduży średni -

b - des - esduży średni -

h - d - eduży średni -

c - d - e - średni mały

des - es - f - średni mały

d - e - fis - średni mały

es - f - g - średni mały

e - fis - gisduży średni mały

f - g - aduży średni mały

ges - as - bduży średni mały

g - a - hduży średni mały

as - b - cduży średni -

a - h - cisduży średni -

b - c - dduży średni -

h - cis - disduży średni -

c - es - g - c - średni -

cis - e - gis - cis - średni -

d - f - a - d - średni -

es - ges - b - es - średni -

e - g - h - eduży średni -

f - as - c - fduży średni -

fis - a - cis - fisduży średni -

g - b - d - gduży średni -

gis - h - dis - gisduży średni -

a - c - e - aduży średni -

b - des - f - bduży średni -

h - d - fis - hduży średni -

c - e - g - c - średni -

des - f - as - des - średni -

d - fis - a - d - średni -

es - g - b - es - średni -

e - gis - h - eduży średni -

f - a - c - fduży średni -

ges - b - des - gesduży średni -

g - h - d - gduży średni -

as - c - es - asduży średni -

a - cis - e - aduży średni -

b - d - f - bduży średni -

h - dis - fis - hduży średni -

c - es - g - b - średni mały

cis - e - gis - h - średni mały

d - f - a - c - średni -

es - ges - b - des - średni -

e - g - h - dduży średni -

f - as - c - esduży średni -

fis - a - cis - eduży średni -

g - b - d - fduży średni -

gis - h - dis - fisduży średni -

a - c - e - gduży średni -

b - des - f - asduży średni -

h - d - fis - aduży średni -

c - d - f - a - średni mały

des - es - ges - b - średni mały

d - e - g - h - średni mały

es - f - as - c - średni -

e - fis - a - cisduży średni -

f - g - b - dduży średni -

fis - gis - h - disduży średni -

g - a - c - eduży średni -

as - b - des - fduży średni -

a - h - d - fisduży średni -

b - c - es - gduży średni -

h - cis - e - gisduży średni -

c - es - f - g - średni mały

cis - e - fis - gis - średni mały

d - f - g - a - średni mały

es - ges - as - b - średni mały

e - g - a - hduży średni mały

f - as - b - cduży średni -

fis - a - h - cisduży średni -

g - b - c - dduży średni -

gis - h - cis - disduży średni -

a - c - d - eduży średni -

b - des - es - fduży średni -

h - d - e - fisduży średni -

c - d - e - g - średni mały

des - es - f - as - średni mały

d - e - fis - a - średni mały

es - f - g - b - średni mały

e - fis - gis - hduży średni mały

f - g - a - cduży średni -

ges - as - b - desduży średni -

g - a - h - dduży średni -

as - b - c - esduży średni -

a - h - cis - eduży średni -

b - c - d - fduży średni -

h - cis - dis - fisduży średni -

c - es - f - as - średni mały

cis - e- fis - a - średni mały

d - f - g - b - średni mały

dis - fis - gis - h - średni mały

e - g - a - cduży średni -

f - as - b - desduży średni -

fis - a - h - dduży średni -

g - b - c - esduży średni -

gis - h - cis - eduży średni -

a - c - d - fduży średni -

b - des - es - gesduży średni -

h - d - e - gduży średni -

c - e - g - a - średni mały

des - f - as - b - średni mały

d - fis - a - h - średni mały

es - g - b - c - średni -

e - gis - h - cisduży średni -

f - a - c - dduży średni -

ges - b - des - esduży średni -

g - h - d - eduży średni -

as - c - es - fduży średni -

a - cis - e - fisduży średni -

b - d - f - gduży średni -

h - dis - fis - gisduży średni -

c - d - f - g - średni mały

cis - dis - fis - gis - średni mały

d - e - g - a - średni mały

es - f - as - b - średni mały

e - fis - a - hduży średni mały

f - g - b - cduży średni -

fis - gis - h - cisduży średni -

g - a - c - dduży średni -

as - b - des - esduży średni -

a - h - d - eduży średni -

b - c - es - fduży średni -

h - cis - e - fisduży średni -

 

 

 
Pobierz tabelę zestawów
 
Dzwony kościelne
 

 

Scroll
or hold