0
loading...
FELCZYŃSKI

Ekspertyzy dzwonów


Bezpłatne ekspertyzy

Dzwonów, ich zawieszeń i serc

Badania akustyki dzwonów

Oferujemy bezpłatne ekspertyzy w zakresie:

- doboru dzwonów zarówno do nowych, jak i istniejących już kościołów

- doboru dzwonów do istniejących dzwonów poprzez przeprowadzenie szczegółowej analizy ich tonów pobocznych

- określenia stanu samych dzwonów (w tym składu ich materiału), zawieszeń, serc oraz konstrukcji

- określenia stanu istniejącej automatyki dzwonów

- przygotowania kosztorysów potrzebnych prac przy odlewaniu nowych dzwonów, naprawy mocowań i serc

- przygotowania kosztorysów automatyzacji dzwonówWarto skorzystać z naszych konsultacji już na etapie projektu budowy nowego kościoła, aby zapobiec ewentualnym problemom montażowym w przyszłości. Na terenie Polski konsultacje prowadzimy bezpłatnie. Nasze spotkania są niezobowiązujące.

Scroll
or hold