0
loading...
FELCZYŃSKI

Zawieszenia dzwonów


Najpiękniejsze zawieszenia dzwonów

Klasyczne drewno lub nowoczesna stal

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Zaawansowane projekty CAD/CAM

W partnerstwie z Firmą RDUCH BELLS & CLOCKS oferujemy najwyższej jakości jarzma dzwonów wykonywane zarówno w drewnianej oprawie dębowej, jak i klasycznej stali. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego oprogramowania CAD/CAM już na etapie przygotowawczym projektu jesteśmy w stanie zasymulować siły działające na dzwon przy zastosowaniu danego okucia, jego kąt wychelenia oraz inne parametry dynamiczne.

Rekomendujemy drewniane jarzma proste, gdyż te stanowią nie tylko piękną oprawę dzwonów, ale także diametralnie wpływają na dźwięk.

Siły dynamiczne przy jarzmie prostym a łamanym

Użycie jarzma prostego znacznie poprawia dźwięk dzwonu jednak równie mocno wpływa na siły przy pracy dzwonu. Należy przyjąć średnio, iż zostasowanie jarzma prostego zwiększa siły dynamiczne prawie trzykrotnie w stosunku do jarzma łamanego. Powoduje to, iż w wielu dzwonnicach i przy wielu dzwonach zostosowanie jarzm prostych może okazać się niemożliwe lub bardzo kosztowne (ponieważ może wiązać się z umieszczeniem dodatkowych zabezpieczeń konstrukcji, postawieniem nowej konstrukcji, itp.)

Okucia drewniane wykorbione

Pośrednim rozwiązaniem jest użycie zawieszenia drewnianego wykorbionego. To pionierskie rozwiązanie dotyczące jarzma dzwonu zostało zostosawane po raz pierwszy na Wawelu. Jarzmo to zostało lekko złamane, co umożliwiło znaczne zmniejszenie sił oddziałujących na konstrukcję przy jednoczesnym zachowaniu siły dźwięku. To rozwiązanie przeszło drobiazgowe badania wpływu sił na zabytkową konstrukję dzwonu i z pełnym powodzeniem jest obecnie stosowane w projektach przy zabytkowych dzwonnicach oraz dzwonach.

Wybór optymalnego zawieszenia

Wybór optymalnego zawieszenia wymaga więc analizy wielu czynników i nie jest to analiza łatwa. Należy pamiętać, iż przy nowoczesnych kościołach i dzwonnicach często także estetyka projektu przemawia za tym, aby wykorzystać stalowe okucie. Najczęstszymi czynnikami są:

- wytrzymałość konstrukcji wieży

- estetyka całego projektu

- sposób montażu dzwonów

- wielkość dzwonów

- typ automatyki

Dlatego też zachęcamy do kontaktu z nami i umówienia się na darmowe konsultacje dotyczące doboru dzwonów oraz ich zawieszeń.

Scroll
or hold