0
loading...
FELCZYŃSKI
Pozostałe

FELCZYŃSKI

Ekspertyzy dzwonów

Bezpłatne ekspertyzy

Dzwonów, ich zawieszeń i serc

Badania akustyki dzwonów

Oferujemy bezpłatne ekspertyzy w zakresie:

- doboru dzwonów zarówno do nowych, jak i istniejących już kościołów

- doboru dzwonów do istniejących dzwonów poprzez przeprowadzenie szczegółowej analizy ich tonów pobocznych

- określenia stanu samych dzwonów (w tym składu ich materiału), zawieszeń, serc oraz konstrukcji

- określenia stanu istniejącej automatyki dzwonów

- przygotowania kosztorysów potrzebnych prac przy odlewaniu nowych dzwonów, naprawy mocowań i serc

- przygotowania kosztorysów automatyzacji dzwonów







Warto skorzystać z naszych konsultacji już na etapie projektu budowy nowego kościoła, aby zapobiec ewentualnym problemom montażowym w przyszłości. Na terenie Polski konsultacje prowadzimy bezpłatnie. Nasze spotkania są niezobowiązujące.

FELCZYŃSKI

Regeneracja dzwonów

Odnawianie, oczyszczanie, naprawy

Oferujemy usługi regeneracji dzwonów, które po latach użytkowania noszą znamiona uszkodzeń na skutek działań atmosferycznych, zniszczeń człowieku oraz ptactwa. Usługi regeneracji przeprowadzamy u nas w pracowni lub, jeżeli istnieje taka możliwość, bezpośrednio na parafii. Ponado, gdy pozwalają na to odchylenia tonów pobocznych, zajmujemy się dostrajaniem istniejących już dzwonów.

Scroll
or hold